Świadczymy usługi audytu, w tym audytu oświatowego

 

Kancelaria Konieczny, Grzybowski, Polak posiada w swoich szeregach doświadczonych audytorów z dużą praktyką zawodową, co pozwala na szybkie rozpoznanie i rozwiązanie problemów jednostek. Nasi audytorzy problemy życia samorządowego poznali w praktyce, w trakcie swojej pracy zawodowej jako pracownicy samorządowi. 

 

Świadczenie usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym audyt wewnętrzny, powierzane jest osobom posiadającym niezbędne uprawnienia w tym zakresie. Każdorazowo audytor posiadać będzie wsparcie radców prawnych, łącznie z Partnerami Kancelarii – Michałem Polakiem lub Tomaszem Grzybowskim - radcami prawnymi, którzy posiadają szerokie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.

 

Kancelaria świadczy usługi audytu wewnętrznego w oparciu o założenia efektywnościowego wykorzystania rekomendacji w bieżącym funkcjonowaniu jednostki. Usługi audytu wewnętrznego świadczone przez praktyków wspartych doświadczeniem uniwersyteckim obejmują szeroko pojęty zakres czynności audytorskich wynikających z ustawy o finansach publicznych ale również zmierzają w kierunku efektywnościowego charakteru tych czynności.

 

W efekcie bardzo kompleksowych i pogłębionych czynności kierownik jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje nie tylko rekomendacje z czynności audytorskich, ale również bardzo szczegółowy obraz funkcjonowania kierowanej przez niego jednostki oraz pomoc we wdrożeniu zleceń. Prowadzone przez Kancelarię czynności audytorskie oparte są na założeniach określonych na szczeblu ministerstw i tworzą trudną do przecenienia wartość dodaną mającą wymierny, a wielokrotnie i wielomilionowy, wpływ na budżet danej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Kancelaria świadczy usługi audytu wewnętrznego z nastawianiem na jej efektywnościowy charakter we wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych. W obecnym okresie, w którym echa kryzysu gospodarczego stają się bardzo odczuwalne, usługi audytu w znaczący sposób mogą przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej jednostki.

 

Spośród zamkniętego obszaru funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego zwrócić należy szczególną uwagę na takie obszary jak: finansowanie zadań z zakresu oświaty, organizacja i optymalizacja form organizacyjnoprawnych jednostek organizacyjnych w ramach optymalizacji dochodowej j.s.t. Optymalne wykorzystanie potencjału osobowego realizowane może być w ramach audytu personalnego (audytu funkcji personalnej). Analiza dochodów wsparta będzie audytem dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

 

W ramach świadczonych usług Kancelaria pomaga w maksymalnym uproszczeniu systemu kontroli zarządczej, co pozwala na wykorzystanie go jako skutecznego narzędzia zarządzania daną jednostką samorządu terytorialnego, dzięki czemu staje się on profesjonalnym narzędziem pozostawionym do dyspozycji kierownika danej jednostki. 

 

Współpraca może mieć charakter stały lub wiązać się z wykonaniem konkretnego zadania. Na życzenie możemy przedstawić szczegółowe rozwiązania poszczególnych aspektów audytu wewnętrznego, np. analizy algorytmu subwencji oświatowej, wartościowania stanowisk pracy, audytu bezpieczeństwa informacji, aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji, czy też wdrożenia i stosowania kontroli zarządczej. 

AUDYT

Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k.

 

ul. Krasińskiego 16 (2 piętro)

60-830 Poznań

 

 

Nasze serwisy:

www.kancelaria-kgp.pl

www.prawomarketingu.pl

PRAWO SAMORZĄDU

Kontakt  61 649 44 40