ZWROT VAT

Odzyskujemy podatek VAT nadpłacony przez Samorządy.

 

Praktycznie każdy samorząd w Polsce ma do czynienia z nadpłaconym przez siebie podatkiem VAT. Wynika to z rozliczania transakcji i inwestycji realizowanych przez samorządy bez uwzględniania ich gospodarczego charakteru, ujmowania określonych kosztów, jako nie związanych z czynnościami opodatkowanymi, wreszcie ze zmiennego w czasie podejścia organów skarbowych, które np. jeszcze do niedawna ujmowały zakłady budżetowe, za jednostki będące odrębnymi podatnikami VAT. 

 

Proces uzyskiwania zwrotu nadpłaconego podatku VAT obejmuje przeprowadzenie przez Naszych specjalistów wewnętrznego audytu w jednostce samorządu, określeniu obszarów, gdzie możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT, uzyskanie korzystnej indywidualnej interpretacji podatkowej (jeżeli jest to uzasadnione w danej sprawie), przygotowanie i złożenie stosownych korekt, wsparcie/reprezentacja samorządu w toku ewentualnej kontroli podatkowej.

 

Zdefiniowane w ten sposób prace Kancelarii obejmują w szczególności następujące czynności:

-> przygotowanie materiałów do deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług i instruowanie personelu o sporządzaniu deklaracji oraz przygotowanie korekt deklaracji za okresy przeszłe,

-> sporządzenie korekt deklaracji i przygotowanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku od towarów i usług,

-> przygotowywanie niezbędnych dokumentów do organów podatkowych lub skarbowych, zgodnie z właściwymi przepisami o wyjaśnienie bądź niezbędne zinterpretowanie kwestionowanych lub wątpliwych przepisów prawa podatkowego,

-> występowanie w postępowaniu przed organami podatkowymi lub skarbowymi pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym lub przed sądami powszechnymi lub administracyjnymi.

 

Kancelaria w celu prawidłowej realizacji procesu odzyskania podatku VAT przygotowuje raport z optymalizacyjnego przeglądu podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług który standardowo obejmuje:

-> analizę zakupów dokonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego pod kątem możliwości zakwalifikowania ich do kosztów działalności lub wydatków ponoszonych przy realizacji inwestycji, od których podatek od towarów i usług podlega odliczeniu,

-> optymalizację wydatków w latach 2008 - 2013 i w latach następnych w zakresie określenia rodzajów działań, w przypadku których czynny podatnik VAT może nabywać prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu podatku należnego związanego z tymi działaniami,

-> optymalizację wydatków w latach wcześniejszych niż 2008 jeżeli na podstawie przepisów szczególnych uprawnienia w zakresie odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu podatku należnego nie przedawniły się.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani możliwościami uzyskania istotnych korzyści finansowych wypływających z odzyskania środków pieniężnych nadpłaconych tytułem podatku VAT - serdecznie zapraszamy do współpracy. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości. 

Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k.

 

ul. Krasińskiego 16 (2 piętro)

60-830 Poznań

 

 

Nasze serwisy:

www.kancelaria-kgp.pl

www.prawomarketingu.pl

PRAWO SAMORZĄDU

Kontakt  61 649 44 40